17
- styczeń
2022
Opublikował: Mariusz Król
Certyfikat „CARGOUNIT”

Posiadamy Certyfikat „CARGOUNIT” potwierdzający kompetencje Naszej Firmy w zakresie utrzymania pojazdów kolejowych serii 31E, 59E, EU07, 201Eo, BR232, M62, TEM2, SM42.