Realizujemy kompleksowo zadania budowy, modernizacji i utrzymania infrastruktury kolejowej w szczególności…

 

Budowę, modernizację, remonty i bieżące utrzymanie:

 • nawierzchni torowych;
 • rozjazdów i skrzyżowań torów;
 • podtorza kolejowego wraz z robotami ziemnymi;
 • odwodnienia liniowego i wgłębne linii kolejowych;
 • przejazdów kolejowo – drogowych

Diagnostykę nawierzchni kolejowej i podtorza:

 • przeglądy, pomiary i badania techniczne z oceną stanu technicznego zgodnie z przepisami Prawo budowlane;
 • kosztorysowanie robót naprawczych;
 • sporządzanie dokumentacji technicznych.

Kompleksowe utrzymanie i naprawy infrastruktury bocznic kolejowych.

Utrzymanie terenów kolejowych w zakresie wycinki drzew i zbędnej roślinności oraz roboty okołotorowe.

Posiadamy odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe poparte wieloletnią praktyką i doświadczeniem zawodowym.

Dysponujemy sprzętem specjalistycznym sprzętem ciężkim i lekkim do robót torowych przystosowanym i posiadającym niezbędna dokumentacje dopuszczającą do poruszania się po torach PKP PLK wydaną i zatwierdzona przez UTK.

Świadczymy usługi wynajmy wagonów typu 204Vb (szutrówki) w celu lokalnej zabudowy podsypki tłuczniowej przy robotach naprawczych nawierzchni kolejowej.

Nasze kwalifikacje i wysoką jakość usług potwierdzają referencje firm:

 • PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 • DOLKOM Sp. z o.o.
 • PNI Sp. z o.o.
 • PNUIK KRAKÓW Sp. z o.o.
 • Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A.
 • Południowy Koncern Energetyczny S.A
 • TORPOL Sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy.