sierpień 2017 27
Stacja Rybnik Towarowy
Posted By : admin

Rewitalizacja 7 torów stacyjnych (5 km nawierzchni) w stacji Rybnik Towarowy wraz z naprawą podtorza i budową wgłębnego odwodnienia liniowego oraz naprawą główna 17 szt. rozjazdów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – 2017 r.