Świadectwa Bezpieczeństwa oraz Dokumentacje Systemu Utrzymania (DSU)

Świadectwo bezpieczeństwa jest jednym z tych dokumentów, których posiadanie jest obligatoryjne dla użytkowników bocznic kolejowych. Dokument potwierdza zdolność bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego i wykonywania przewozów kolejowych i jest wydawany podmiotom zwolnionym z obowiązku uzyskania certyfikatu bezpieczeństwa i autoryzacji bezpieczeństwa (art. 17d ust 2 Ustawy o transporcie kolejowym).

Użytkownicy bocznic kolejowych są obowiązani spełniać warunki techniczne i organizacyjne zapewniające:

 1. bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego;
 2. bezpieczną eksploatację pojazdów kolejowych;
 3. ochronę przeciwpożarową i ochronę środowiska.

Oferujemy kompleksowe przygotowanie wniosku do Prezesa UTK o wydanie Świadectwa Bezpieczeństwa dla użytkownika bocznicy kolejowej (wraz ze wszystkimi załącznikami) oraz całościowej dokumentacji, której posiadanie jest niezbędne w celu spełnienia ww. warunków technicznych i organizacyjnych (co jest warunkiem koniecznym do uzyskania Świadectwa Bezpieczeństwa).

W powyższym zakresie, a także ponadto oferujemy kompleksowe i profesjonalne:

 • Opracowanie regulaminu pracy bocznicy.
 • Wykonanie planu schematycznego bocznicy.
 • Opracowanie statutu bocznicy kolejowej.
 • Przygotowanie niezbędnych załączników do wniosku.
 • Opracowanie niezbędnych, wymaganych ustawą o transporcie kolejowym, przepisów wewnętrznych, w tym w zależności od potrzeb (zakresu działania bocznicy):
 • instrukcji prowadzenia pracy manewrowej,
 • instrukcji sygnalizacji,
 • instrukcji utrzymania infrastruktury kolejowej,
 • instrukcji utrzymania i konserwacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym,
 • instrukcji postępowania ws. poważnych wypadków, wypadków i incydentów na bocznicy kolejowej,
 • instrukcji utrzymania pojazdów kolejowych,
 • instrukcji obsługi i utrzymania hamulców,
 • instrukcji dla prowadzącego pojazdy kolejowe,
 • instrukcji dla kandydatów na prowadzących pojazdy kolejowe,
 • instrukcji dla pracowników bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem,
 • instrukcji ws. przewozu towarów niebezpiecznych,
 • Przygotowanie niezbędnej dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie przygotowywania kompleksowej dokumentacji celem uzyskania lub przedłużenia Świadectwa bezpieczeństwa bocznicy.

————————————————————————————————

Dokumentacja Systemu Utrzymania (DSU) to jeden z najważniejszych dokumentów dotyczących utrzymania pojazdów kolejowych. Określa sposób postępowania w procesie utrzymania pojazdu – dlatego tak bardzo istotne jest, aby sporządzić ją z zachowaniem należytej staranności i zgodnie z wytycznymi producenta.

Obowiązek posiadania Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) reguluje rozporządzenie z dnia 12 października 2005 r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 226 z późn. zm.).

DSU dla pojazdów eksploatowanych na bocznicy kolejowej podlega zatwierdzeniu przez Prezesa UTK.

Posiadamy bogate doświadczenie w zakresie opracowywania dokumentacji systemu utrzymania dla wielu typów pojazdów kolejowych. Dotychczas opracowaliśmy DSU m.in. dla następujących pojazdów kolejowych:

 • Lokomotywa spalinowa manewrowa typu Ls 300 (SM30) w dwóch odmianach silnikowych
 • Lokomotywa spalinowa manewrowa typu Ls 150, 2Ls150 (SM03)
 • Lokomotywa spalinowa manewrowa typu Ls 180 (SM04)
 • Lokomotywa spalinowa manewrowa typu Ls 800 (SM42)
 • Lokomotywa spalinowa manewrowa typu TEM2
 • Lokomotywa spalinowa manewrowa typu T448p
 • Lokomotywa spalinowa manewrowa typu Ls 60
 • Wagony towarowe węglarki
 • Wagony towarowe samowyładowcze
 • Wagony towarowe platformy
 • Wózki motorowe WM15 z odmianami

————————————————————————————————

Ponadto oferujemy przygotowanie wszelkiej dokumentacji związanej z transportem kolejowym. Świadczymy również usługi w zakresie doradztwa z zakresu techniki, eksploatacji i prawa w transporcie kolejowym.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy są zainteresowani usługami solidnymi i na najwyższym poziomie.