lipiec 2017 27
Przejazd w Siemianowicach Śl.
Posted By : admin

Naprawa główna przejazdu kolejowego kat A w Siemianowicach Śląskich ulica Oświęcimska w technologii płyt małogabarytowych wraz z naprawą podtorza kolejowego, odwodnieniem przejazdu oraz robotami towarzyszącymi wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – 2017 r.