sierpień 2017 27
Stacja Rybnik Towarowy
Posted By : admin

Rewitalizacja 7 torów stacyjnych (5 km nawierzchni) w stacji Rybnik Towarowy wraz z naprawą podtorza i budową wgłębnego odwodnienia liniowego oraz naprawą główna 17 szt. rozjazdów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – 2017 r.

lipiec 2017 27
Przejazd w Siemianowicach Śl.
Posted By : admin

Naprawa główna przejazdu kolejowego kat A w Siemianowicach Śląskich ulica Oświęcimska w technologii płyt małogabarytowych wraz z naprawą podtorza kolejowego, odwodnieniem przejazdu oraz robotami towarzyszącymi wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej – 2017 r.

sierpień 2016 27
Naprawy bieżące
Posted By : admin

Wykonanie naprawy bieżącej z oczyszczaniem toru nr 1 i 2 w km 32,577 – 61,200 na odcinku Gliwice Łabędy – Taciszów – Nowa Wieś w celu likwidacji ograniczeń, przywrócenia i utrzymania prędkości rozkładowej V=120 km/h

sierpień 2015 27
Odbudowa skarpy Katowice – Legnica
Posted By : admin

Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie odbudowy skarpy w torze nr 1 km 13,120 – 13,320 na linii nr 137 Katowice – Legnica szlak Ruda Chebzie – Zabrze po zapożarowaniu z zastosowaniem mieszanki UTEX wraz ze

lipiec 2015 27
Rybnik Towarowy oraz Chałupki
Posted By : admin

Wykonanie wymiany nawierzchni kolejowej wraz z budową odwodnienia liniowego oraz naprawą główną rozjazdów w stacji Rybnik Towarowy tory nr 405, 407, 410, 310; w stacji granicznej Chałupki tory nr 3, 5, 7 i 9 wraz