Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LOKOM-TOR powstało w 1993 roku. Podstawowym zakresem działalności była i jest branża kolejowa, dla której świadczymy usługi kompleksowej obsługi Firm w następujących zakresach…

   1. Budowa, modernizacja, remonty i bieżące utrzymanie infrastruktury kolejowej obejmujące:nawierzchnię torową, rozjazdy i skrzyżowania torów;
      • podtorze kolejowe i roboty ziemne;
      • odwodnienia liniowe i wgłębne linii kolejowych;
      • diagnostykę torów i rozjazdów;
      • kompleksowe utrzymanie infrastruktury bocznic kolejowych;
      • przejazdy kolejowo – drogowe.
   2. Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowych i technicznych dotyczących remontów infrastruktury kolejowej;
   3. Usługi geodezyjne dla budownictwa kolejowego, drogowego i kubaturowego realizowane własnym zespołem geodezyjnym posiadającym właściwe uprawnienia.
   4. Dzierżawa krótkoterminowa wagonów:
    • typu 204 Vb – „szutrówek” do zabudowy podsypki tłuczniowej
    • typu 412z – platform do transportu szyn (do 30 m), podkładów kolejowych itp.
    • typu 418v – samowyładowczych – dumpcar
    • świadczmy usługi za i wyładunku materiałów na wagony.
   5. Serwis taboru kolejowego w zakładzie w Tarnowskich Górach
   6. Dostawy części do lokomotyw.
   7. Remonty i utrzymanie ciężkiego i lekkiego sprzętu oraz urządzeń do napraw infrastruktury kolejowej.

 

Wszystkie nasze wagony, maszyny i urządzenia do robót torowych posiadają kompletną i aktualną dokumentację (w tym świadectwa i przeglądy) wymaganą przepisami do poruszania się i pracy na terenach kolejowych.

Świadczone przez nas usługi poparte są ponad 25-cio letnim doświadczeniem w branży co potwierdza wieloletnia współpraca z liczącymi się na rynku przedsiębiorstwami.

Nasza kadra pracownicza posiada kierunkowe wykształcenie kolejowe, właściwe uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie i praktykę zawodową.

Firma LOKOM-TOR jako sprawdzony partner na rynku kolejowym dokłada wszelkich starań, aby świadczone usługi były na jak najwyższym poziomie a także pracuje nad rozwojem i poszerzaniem zakresu świadczonych usług.