Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest PHU LOKOM-TOR Mariusz Król, ul. Kasprowicza 10, 41-800 Zabrze

Wszelkiego rodzaju zapytania związane z weryfikacją, aktualizacją, usunięciem danych przetwarzanych przez PHU LOKOM-TOR Mariusz Król należy kierować pisemnie na adres firmy: PHU LOKOM-TOR, ul. Kasprowicza 10, 41-800 Zabrze lub mailowo, na adres: biuro@lokomtor.pl

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
– obsługi korespondencji, zapytań ofertowych, przygotowania umów
– realizacji zobowiązań umownych
– wystawiania dokumentów sprzedaży
– realizacji obowiązków podatkowych
– weryfikacji uprawnień i kwalifikacji wymaganych przepisami prawa
– dostawy zamówionych produktów i usług na podstawie umów
– zapewnienia bezpieczeństwa podczas pobytu osób na terenie zakładu (monitoring)
– realizacji dostaw towarów i usług (przekazanie Państwa danych teleadresowych firmom logistycznym)

Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 Ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Administrator planuje przechowywać Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem przez czas niezbędny do realizacji celów, dla potrzeb  których są one przetwarzane. Planowany termin zakończenia przetwarzania danych osobowych może zostać wydłużony o czas obsługi roszczeń pomiędzy stronami umowy.

Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.