27
- sierpień
2016
Opublikował: admin
Naprawy bieżące

Wykonanie naprawy bieżącej z oczyszczaniem toru nr 1 i 2 w km 32,577 – 61,200 na odcinku Gliwice Łabędy – Taciszów – Nowa Wieś w celu likwidacji ograniczeń, przywrócenia i utrzymania prędkości rozkładowej V=120 km/h wraz z naprawą podtorza kolejowego i 23 rozjazdów – 2016 r.