sierpień 2016 27
Naprawy bieżące
Posted By : admin

Wykonanie naprawy bieżącej z oczyszczaniem toru nr 1 i 2 w km 32,577 – 61,200 na odcinku Gliwice Łabędy – Taciszów – Nowa Wieś w celu likwidacji ograniczeń, przywrócenia i utrzymania prędkości rozkładowej V=120 km/h